ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിക്ക് ദേശീയ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നാഫെഡ്

സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിക്ക് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവുമായി നാഷണല്‍ അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന്‍ (നാഫെഡ്). കുടിശ്ശിക നിവാരണത്തിനായി ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത

Read more
Latest News
error: Content is protected !!