മൂന്നാംവഴി ആറാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്

സഹകരണമേഖലയുടെ ജീവല്‍പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി സഹകാരികള്‍ക്കിടയില്‍ ഗൗരവമുള്ള വായനയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ച ഞങ്ങളുടെ ‘ മൂന്നാംവഴി ‘ സഹകരണമാസിക ( പത്രാധിപര്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ ) പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആറാം

Read more