കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തി

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് 34 – മത് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തി. കോട്ടയം MLA തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. സംഘം ജീവനക്കാരെ അവഗണിച്ചു

Read more
Latest News
error: Content is protected !!