കാരോട് റൂറല്‍ അഗ്രിക്കല്‍ച്ചറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സഹകരണ സംഘം സ്വര്‍ണ്ണ പണയ വായ്പ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

കാരോട് റൂറല്‍ അഗ്രിക്കല്‍ച്ചറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സഹകരണ സംഘം സ്വര്‍ണ്ണ പണയ വായ്പ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. കെ. ആന്‍സലന്‍ എം.എല്‍.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്‌ട്രോങ്ങ് റൂമിന്റെ ഉത്ഘാടനം ജോയിന്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!