കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാരുടെ കമ്മീഷന്‍ വെട്ടിക്കുറക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം പ്രധിഷേധാര്‍ഹം: കെ സി ഇ സി

സഹകരണ മേഖലയിലെ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാരുടെ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ വിതരണ കമ്മീഷന്‍ വെട്ടിക്കുറക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്ന കമ്മീഷന്‍തുക ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും കേരള

Read more