ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ ഇരിണാവ് സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കും ബാങ്ക് മെമ്പര്‍മാരുടെ

Read more