ഐ.ഐ.ടി.എഫില്‍ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം ചെലവുകുറച്ചാകണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

ദേശീയ വ്യാപാരമേളയില്‍ (ഐ.ഐ.ടി.എഫ്.) കേരളത്തിലെ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം മികച്ചരീതിയില്‍ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ തീരുമാനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. പക്ഷേ, ചെലവുകുറച്ചാകണം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!