ഐ.ഐ.ടി.എഫില്‍ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം ചെലവുകുറച്ചാകണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

ദേശീയ വ്യാപാരമേളയില്‍ (ഐ.ഐ.ടി.എഫ്.) കേരളത്തിലെ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം മികച്ചരീതിയില്‍ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ തീരുമാനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. പക്ഷേ, ചെലവുകുറച്ചാകണം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

Read more
Latest News