ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസിന്റെ പനമരം ശാഖ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

കണ്ണൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസിന്റെ പനമരം ശാഖ മാനന്തവാടി എം.എല്‍.എ ഒ.ആര്‍ കേളു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ കോഫി വര്‍ക്കേഴ്‌സ് കോര്‍പ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ്

Read more
Latest News