ഇഫ്‌കോ: സംഘാനി വീണ്ടും ചെയര്‍മാന്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മേഴ്‌സ് ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവി ലിമിറ്റഡിന്റെ (ഇഫ്‌കോ) ചെയര്‍മാനായി ദിലീപ് ഭായി സംഘാനി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വൈസ് ചെയര്‍മാനായി ബല്‍വീര്‍സിങ്ങും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Read more

സംഘങ്ങളില്‍ ലോക നമ്പര്‍ വണ്‍ ഇഫ്‌കോ 

ലോകത്തെ മികച്ച 300 സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മേഴ്‌സ് ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ( ഇഫ്‌കോ ) ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി. വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഉയര്‍ന്ന റാങ്കിലുള്ള 300 സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളെ

Read more