ദേശീയ കൈത്തറി മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ കേരളം; ലക്ഷ്യം ആഗോള വിപണി

കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമഗ്രപദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതി കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ഉണര്‍വാണ് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍,

Read more
Latest News