ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ലാത്തിടത്തെ പ്രാഥമികസംഘങ്ങളെ വിവിധോദ്ദേശ്യ സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശം

ഗുജറാത്തിനെ കുളമ്പരോഗമുക്ത മേഖലയാക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ പ്രോജക്ട് മാതൃകയാക്കും താപനസൂചകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് രാജ്യമാകെ നടപ്പാക്കാമെന്നു മലബാര്‍ മില്‍മ എം.ഡി. ജെയിംസ് ക്ഷീര സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്കായി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കണമെന്നു നിര്‍ദേശമുയര്‍ന്നു.

Read more

ഗുജറാത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ പദവികള്‍ സഹകാരികള്‍ക്ക്

ബി.ജെ.പി. വന്‍ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണം നിലനിര്‍ത്തിയ ഗുജറാത്തില്‍ ഇക്കുറി സ്പീക്കര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ പദവികള്‍ അലങ്കരിക്കുക പ്രമുഖ സഹകാരികളായിരിക്കും. ബനാസ് ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ചെയര്‍മാന്‍ ശങ്കര്‍ ഭായ്

Read more