നാടിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം: മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍ കോവില്‍

വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെയും ചൂഷണത്തില്‍ നന്ന് ഒരു ജനതയ്ക്ക് മോചനം നല്‍കിയത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ ആഗോള വല്‍ക്കരണ നയങ്ങള്‍ വഴി സഹകരണ മേഖലയെ തകര്‍ക്കാനുള്ള

Read more
Latest News
error: Content is protected !!