സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനം:   അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടുമുയരുന്നു

സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ( അംബ്രല്ല ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ) കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടുമുയര്‍ന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ താരതമ്യേന ദുര്‍ബലമായ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!