വിദഗ്ധസമിതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച വ്യവസ്ഥകള്‍ മാറി; സഹകരണ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക്

വിദഗ്ധ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പലതും സഹകരണ നിയമഭേദഗതിയുടെ ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് മാറ്റങ്ങളോടെ. സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാനുള്ള വ്യവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനമാറ്റം. ഇത്തരമൊരു

Read more

കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിലെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളില്‍ ബി.കോമും കോ-ഓപ്പറേഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തി

കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിന്റെ അംഗീകരിച്ച റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റൂള്‍സില്‍ കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 2,3,4,6 ( അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍, റീജ്യണല്‍ മാനേജര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍, അസി. മാനേജര്‍ ) തസ്തികകളില്‍

Read more