നിക്ഷേപ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് മിനിമം വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും സംഘങ്ങളിലും നിക്ഷേപ-വായ്പ പിരിവുകാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മിനിമം വേതനം നിശ്ചയിച്ച് നല്‍കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്‍.വാസവന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പല സംഘങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി രീതിയില്‍

Read more