കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സഹകരണത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു: ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അ വതരിപ്പിച്ച ബില്ലും, പിണറായി സർക്കാർ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി.പറഞ്ഞു. കേരളാ സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ

Read more

സഹകരണ രംഗം കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം: മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍.

സഹകരണ രംഗത്ത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും നിയമസഭയിലവതരിപ്പിച്ച സഹകരണ ബില്‍’ എല്ലാ വിഭാഗം സഹകാരികളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷമേ നിയമമാക്കു എന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പു

Read more