ഇക്കൊല്ലത്തെ സഹകരണ എക്‌സ്‌പോയില്‍ നാനൂറിലേറെ സഹകരണ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അണിനിരക്കും

സഹകരണമേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയും നേട്ടങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സഹകരണ എക്‌സ്‌പോ – 2023 ല്‍ മുന്നൂറിലേറെ സ്റ്റാളുകളിലായി നാനൂറിലേറെ സഹകരണ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അണിനിരക്കും. ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലാണു

Read more
Latest News