‘ഹരിതം സഹകരണം’; സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പൊതു ഇടങ്ങളിലടക്കം പ്ലാവ് നടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും പ്ലാവ് നടാന്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. 2018 മുതല്‍ ‘ഹരിതം സഹകരണം’ എന്നപേരിലാണ് സഹകരണ

Read more