തലശ്ശേരി സഹകരണ നഴ്‌സിങ്, പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം

കേരള സഹകരണ ആശുപത്രി ഫെഡറേഷന്റെ കീഴില്‍ തലശ്ശേരി നെട്ടൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തലശ്ശേരി നഴ്‌സിങ് കോളേജില്‍ ബി.എസ്.സി(നഴ്‌സിങ്), എം.എസ്.സി(നഴ്‌സിങ്) കോഴ്‌സുകളിലേക്കും കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സസില്‍ ബി.പി.ടി,

Read more