ശ്രീനാരായണ ഗുരു വനിത സഹകരണ സംഘം ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

കാസര്‍കോട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വനിതാ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് കാസര്‍കോട് ബാങ്ക് റോഡിലെ അരമന ആര്‍ക്കേഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. എന്‍.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എല്‍.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ്

Read more