കണയന്നൂര്‍ താലൂക്ക് ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം 30ന്

സുവര്‍ണജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന കണയന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന (കാര്‍ഡ്) ബാങ്കിന്റെ പാലാരിവട്ടത്തെ നവീകരിച്ച ആസ്ഥാനമന്ദിരം ജൂണ്‍ 30ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ 11 നു ജി.സി.ഡി.എ.

Read more