കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിബാങ്കിന്റെ ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ പുനര്‍നാമകരണവും മംഗള്‍ജിത് റായിയെ ആദരിക്കലും 28ന്

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിന്റെ ചാലപ്പുറത്തെ സൗജന്യഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ഡോ.പി.എം. കുട്ടി സ്മാരക ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ എന്നു പുനര്‍നാമകരണംചെയ്യുന്ന ചടങ്ങും ദേശീയ സഹകരണയൂണിയന്‍ (എന്‍.സി.യു.ഐ) ഗവേണിങ് കൗണ്‍സിലംഗവും

Read more

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കിന്റെ ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുന്നു

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിന്റെ സൗജന്യഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ ഡോ. പി.എം. കുട്ടി മെമ്മോറിയല്‍ ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍ എന്നു പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ജൂണ്‍ 28നു രാവിലെ 11മണിക്കു മാതൃഭൂമി

Read more