സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നം പഠിക്കാന്‍ നാല് അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘം

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം പഠിക്കാനും തിരുത്തല്‍ നടപടിയെടുക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. നാല് അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍

Read more

മള്‍ട്ടിസ്റ്റേറ്റ് സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സംസ്ഥാനരജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ വരണാധികാരികളാകരുത്

 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഹകരണ രജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്ത് ചില മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സംഘങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനരജിസ്ട്രാര്‍മാരെ വരണാധികാരികളാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി മള്‍ട്ടിസ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വരണാധികാരികളെ നിയമിക്കാനും

Read more

മള്‍ട്ടി സ്‌റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണരേഖ

നിക്ഷേപകരില്‍നിന്നു പരാതികള്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങളുട പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന പലിശയ്ക്കു തോന്നുന്ന രീതിയില്‍ നിക്ഷേപം വാങ്ങുകയും ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ

Read more

10 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം പ്രാഥമികസംഘങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ പുതുക്കുന്നു

അസോസിയേഷന്‍ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച നാളെ തുടങ്ങുന്നു മാനദണ്ഡം പുതുക്കേണ്ടത് മൂന്നു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍   സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി തുടങ്ങി.

Read more