വായ്പാ-നിക്ഷേപ അനുപാതത്തിലെ അന്തരം കൂടുന്നതും ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉന്നയിച്ച് ആര്‍.ബി.ഐ. ഗവര്‍ണര്‍

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത്ദാസ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഏതാനും സ്വകാര്യബാങ്കുകളുടെയും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ മുന്നിട്ടുനിന്നത് വായ്പാനിക്ഷേപവിടവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്പകളും വര്‍ധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം. പണക്ഷമതാ റിസ്‌കുകള്‍,

Read more