ക്ഷീരകര്‍ഷകരെ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കു നിവേദനം

ക്ഷീരകര്‍ഷകരെ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മില്‍മ എറണാകുളം മേഖലായൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എം.ടി. ജയന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്-മൃഗസംരക്ഷണ-ഡയറിയിങ് വകുപ്പു സഹമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യനു

Read more