പത്തനാപുരം സഹകരണഎന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജില്‍ 12ഇനം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍

  പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹകരണഅക്കാദമിയുടെ (കേപ്) കീഴിലുള്ള പത്തനാപുരത്തെ എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജില്‍ 12ഇനം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാണെന്നു കേപ് അറിയിച്ചു. ഇ.കെ. നായനാര്‍ സഹകരണ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്,

Read more