ജപ്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ അവസരം; ഇളവു നല്‍കുന്നതിനു ഭരണസമിതിക്ക് അധികാരം നല്‍കി രജിസ്ട്രാര്‍

ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍  ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ജൂലായ് 31 വരെ ആര്‍ബിട്രേഷന്‍, എക്‌സിക്യൂഷന്‍  കേസുകളില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക്  മാത്രമാണു  ആനുകൂല്യം കിട്ടുക പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും നിന്നെടുത്ത വായ്പകള്‍ തിരിച്ചടക്കാതെ

Read more