ഐ.സി.എമ്മുകളില്‍ എച്ച്.ഡി.സി.എം. കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ദേശീയ സഹകരണ പരിശീലന കൗണ്‍സില്‍ (എന്‍.സി.സി.ടി) തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെയും കണ്ണൂര്‍ പറശ്ശിനിക്കടവിലെയും സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ (ഐ.സി.എം) നടത്തുന്ന ഒരുവര്‍ഷ സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഹയര്‍ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് (എച്ച്.ഡി.സി.എം) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Read more