കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ

moonamvazhi

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് (എച്ച്.ഡി.സി.എം) കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 9495953602, 9946793893 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അറിയാം. അപേക്ഷാഫോറം icmtvm.org ല്‍ ലഭിക്കും.

Click here for more details;  MVR-Scheme

Leave a Reply

Your email address will not be published.